Mediplast har ett omfattande produktsortiment inom medicinteknik, som innehåller allt från engångsprodukter till avancerad utrustning av investeringskaraktär. Vi erbjuder både egenutvecklade produkter av hög kvalitet, och är distributörer av en rad kända varumärken från världsledande tillverkare. Produkterna finns inom områden såsom Operation, Thorax/Neuro/Ortopedi, Radiologi/ Neuroradiologi/Kardiologi, Förband, IVA, ÖNH, Stomi och Hemsjukvård. 

Allmän sjukvård / Omvårdnad

Vårt breda sortiment av utrustning lämpar sig väl att användas inom allmän sjukvård.

Vårt breda sortiment av förbrukningsartiklar och utrustning lämpar sig väl att användas inom allmän sjukvård och omvårdnad. Sortimentet innehåller allt från hygienprodukter för ytdesinfektion, produkter för patienthygien, kläder och produkter riktade till neonatalvård samt vågar och mätinstrument.

Öron-Näsa-Hals (ÖNH)

Vi är världens största leverantör av engångssugar och engångstillbehör inom öron-näsa-hals.

Vi är världens största leverantör av engångssugar och engångstillbehör inom öron-näsa-hals. Produkterna erbjuder samma kvalitet som flergångsprodukter, men har fördelen av att alltid vara sterila och tillgängliga. Engångssugarna är tillverkade av japanskt stål, vilket gör att de kan böjas med bibehållen sugförmåga. I sortimentet ingår en rad specialprodukter framtagna i samarbete med kirurger världen över.

Injektion / Infusion

Mediplast har ett brett sortimentet av produkter inom området injektion/infusion.

Mediplast har ett brett sortimentet av produkter inom området injektion/infusion. I vår tillverkningsenhet i norra Italien har vi möjlighet att ta fram kundanpassade produkter som tillsammans med vårt standardsortiment ger en portfölj som är väl anpassad till våra kunders behov och krav, i stort sett allt är helt PVC-fritt. Sortimentet infusion- och transfusionsaggregat, blandningsaggregat, TIVA-set, 3-vägskranar och olika tillbehör som ex. flödesmätare, backventil och injektionsmembran.

Respiration

Mediplast har ett omfattande utbud av produkter inom respiration, från inhalation till syrgasterapi.

Mediplast har ett omfattande utbud av produkter inom respiration, från inhalation till syrgasterapi. Samtliga produkter är latexfria för att minimera risk för allergi. Respirationssortimentet har även en del som är PVC-fritt. Inom inhalation erbjuder vi produkter från Pari, som är världsledande inom patientnära inhalationsprodukter både för sjukvård och hemmiljö.

Urologi / Mag och Tarm

Urologi / Mag och Tarm

Mediplast erbjuder ett brett sortiment högkvalitativa och brukarvänliga basprodukter med tillbehör inom urologi samt mag och tarm. Sortimentet innefattar bland annat katetrar, fixeringsprodukter, bedövningsgel, glidgel och sprutor. Produkterna är lämpade både för användning i sjukhusmiljö och i patienternas hemmiljö. Stora delar av vårt urologi-sortiment kan erbjudas både som helt PVC-fritt eller i Ftalatfri PVC.

Stomi

Vi erbjuder ett stort sortiment med säkra och brukarvänliga produkter inom stomi.

Vi erbjuder ett stort sortiment med säkra och brukarvänliga produkter inom stomi. Produkterna är diskreta och framtagna med brukarnas perspektiv i åtanke. Bland annat  är Mediplasts tömbara påsar för Ileostomi utrustade med en backventil som en trygghetsfaktor för brukaren och för att minimera risken för läckage. Flera produkter finns i olika färger för att upplevas mer som personliga hjälpmedel än som sjukhusprodukter.

Operation

Operation är Mediplast största område där vi erbjuder ett stort och komplett sortiment.

Operation är Mediplast största område där vi erbjuder ett stort och komplett sortiment av operationsrelaterade produkter. Vi kan tillgodose våra kunders varierande behov och önskemål inom en rad olika kirurgiska områden. Vi erbjuder allt från praktiska engångsartiklar till avancerade instrument och operationslampor av högsta kvalitet. Mediplast representerar en rad av världens ledande varumärken men har även egenproducerade engångsprodukter, en kombination som vi är mycket stolta över.

Neurokirurgi

Neurokirurgi

Neurokirurgi i form av t.ex. hjärnkirurgi är den medicinska specialitet som rör diagnos och behandling av patienter med skador på hjärnan eller sjukdomar/sjukdomstillstånd kopplade till hjärnan, ryggmärgen eller ryggraden och perifera nerver i alla delar av kroppen. Neurokirurgisk vård är en medicinsk specialitet som omfattar både vuxna patienter och barn.

Anestesi & Intensiv

Anestesi & Intensiv

Mediplast erbjuder högkvalitativa produkter inom Anestesi & Intensivvård som förbättrar er kliniska vardag och livskvalitet för patient.

Ortopedi

Ortopedi

Mediplast erbjuder ett brett sortiment med produkter inom Ortopedi och samarbetar med flera ledande leverantörer inom området. Vi kan bland annat erbjuda ryggkirurgiska implantat från Ulrich Medical och SI-Bone. Bensubstitut från Bonalive samt Riwo Spines endoskopiska lösningar för ortopedi och ryggkirurgi. Vi kan även erbjuda ett stort sortiment av patient positionerings produkter för ryggkirurgi och stabila trepunkts stöd för höftkirurgi. Kvalitets instrument avsedda för ortopedi och ryggkirurgi, innovativa produkter för att underlätta för operations personalen i deras dagliga arbete.

Förband / Sårvård

Mediplast har ett stort och brett sortiment inom förband och sårvård.

Mediplast har ett stort och brett sortiment inom förband och sårvård. Sortimentet består av egenutvecklade produkter med patientsäkerhet, komfort och användarvänlighet i fokus. Genom att bland annat tillverka produkterna i vår egen fabrik Hospidana i Danmark uppnår vi en hög flexibilitet i produktutvecklingen. Många av produkterna är resultatet av en nära dialog med våra kunder, och utvecklade för att tillgodose olika behov.

Enteral Nutrition

Mediplast har lösningar inom både Gastrisk och Naso-Gastrisk enteral nutrition

Mediplast har lösningar inom både Gastrisk och Naso-Gastrisk enteral nutrition. När patienter av olika anledningar inte kan tillgodose sitt näringsbehov kan det bli aktuellt med enteral näringstillförsel. Mediplast har flera olika lösningar för tillförsel av näringslösningar och mediciner.

Sterilsektionen

Mediplast har ett brett sortiment förpackningsmaterial för hantering av sterilt gods.

Mediplast har ett brett sortiment förpackningsmaterial för hantering av sterilt gods av engångskaraktär. Samt containers för flergångsbruk, ett brett sortiment av galler, inredning och förvaringssystem. Produkterna kommer från några av värdens ledande tillverkare och uppfyller gällande krav inom hygien och säkerhet.