Bensubstitut är material för att fylla, regenerera och främja läkningen av bendefekter. Kan bestå av syntetiska eller naturliga material för att ersätta ben och benvävnad. Materialen införlivas i omgivande vävnad och ersätts gradvis av ursprunglig vävnad.

Bonalive

Bonalive

Bonalive erbjuder en osteostimulativ teknologi med många unika och positiva egenskaper för att regenerera ben. Bonalive är den enda produkten på marknaden som stimulerar bentillväxt samt naturligt inhiberar bakterietillväxt. Bonalive består av bioaktivtglas (S53P4), innehållande endast material som finns naturligt i människokroppen. S53P4 glaset utvecklades av forskare på Universitet i Åbo (Turko Finland) på 80 talet och har använts för benläkning och behandling av beninfektion sedan 90-talet. För att kunna användas inom många olika ingrepp och för hög användarvänlighet så finns Bonalive som Putty, Mini Invasive(MIS) eller Granulat. Där den senare har egenskaper som inhiberar bakterietillväxt utan att innehålla antibiotika. Vilket gör Bonalive till en smart, hållbar och tidseffektiv enstegs behandling av beninfektioner. Bonalive används idag inom Ortopedi, Trauma, Spine och för ENT kirurgi. Läs mer om Bonalive (en)

Mozaik

Mozaik

Mozaik är ett bensubstitut bestående av 20% renat Typ I kollagen och 80% ß-TCP. Genom sin speciella sammansättning, utfomad för att efterlikna porositeten hos mänskligt ben, är IsoTis Mozaik™ en utomordentlig osteokonduktiv klätterställning för ny benbildning och fusion. Mozaiks struktur och porositet absorberar benmärgsaspirat som innehåller de celler och proteiner nödvändiga för ny benbildning. Integra Mozaik finns i två olika former, strip eller putty för olika tillämpningar och behov. Läs mer om Mozaik (en)