MeCovers AB är ett företag som har utvecklat ett innovativt integritetsskydd för personer som genomgår gynekologiska, urologiska eller endoskopiska undersökningar.

Den här typen av undersökningar upplevs ofta som väldigt utlämnande och kan påverka den personliga integriteten negativt. Med den unika utformningen av MeCovers undersökningskjol säkerställs att patienten är exponerad så kort tid som möjligt och på så sätt kan integriteten bibehållas.

Samarbetet mellan MeCovers och Mediplast skapar förutsättning för en framgångsrik lansering genom tillgång till Mediplasts stora kundnätverk i Europa och Australien.

- Mediplast är alltid redo att leverera kunskap och innovativa produkter. MeCovers undersökningskjol är en attraktiv och modern vårdprodukt som begränsar utsatthet och exponering före, under och efter en undersökning och känns självklar i vårt sortiment, säger Johan Bongstorp, CEO, Mediplast AB


Kontakt

Alexandra Granberg

International Product Manager

Tel: +46 737 33 00 37

Mail: alexandra.granberg@mediplast.com