För att öka medvetenhet om cellprovstagning

Cellprovsveckan är en samverkanskampanj som syftar till at uppmärksamma vikten av att ta cellprov för att förhindra livmoderhalscancer

De svenska screeningprogrammen mot livmoderhalscancer har bidragit till att minska livmoderhalscancer kraftigt. Trots det så insjuknar 550 kvinnor i Sverige varje år och de flesta av dem har inte tagit cellprov.

Trots att alla kvinnor mellan 23 och 60 år erbjuds cellprovstagning så är det inte alla som hörsammar kallelsen.

Barnmorskan Elin förklarar hur undersökningen går till och visar hur undersökningskjolen används. Den kan du fråga efter vid ditt nästa besök.