Mediplast har många högkvalitativa produkter inom området Nasogastrisk enteral nutrition. Produkterna uppfyller kriterierna för ISO 80369-3. Denna standard är framtagen för att undvika felkopplingar mellan olika behandlingsystem inom vården. Samtliga sonder och tillbehör levereras med ENFit koppling.

Nasogastriska sonder

Nasogastriska sonder

Neonatologi/Pediatrik: Nutricair® transparenta sonder i PVC eller PU. Två röntgentäta linjer, siffermarkering vid varje cm (från 5-75 cm), sluten rundad spets med två distala öppningar. ENFit- hankoppling med skruvlock och färgkodat fäste per French storlek. Vuxna: Nutricair® sonder i PU. Två röntgentäta linjer, siffermarkering vid var 5:e cm, sluten rundad spets med fyra distala öppningar. ENFit- hankoppling med skruvlock och färgkodat fäste per French storlek. Sonderna finns i versionerna nasogastrisk, nasoduodenal och nasojejunal. Relaterad information

Sondfixering

Sondfixering

Undvik ofrivilliga utdragningar - Bridle pro är ett unikt system för fixering av nasala sonder. Bridle pro finns för både vuxna och barn. Relaterad information

Nasogastriska sonder Tillbehör

Nasogastriska sonder Tillbehör

Här finns ett brett utbud av tillbehör från Nutricair®